Kia Ora – Namaste!

Kia Ora – Namaste! Bringing a little bit of New Zealand to India and a little bit of India to New Zealand.